fbpx

EcoMasia

Filosofia

La sostenibilitat és un dels eixos centrals del projecte i aquest és un allotjament ecològic en tots els sentits. Paratgea combina el respecte pel medi ambient, la sostenibilitat, la preferència pel producte local, l’ecologisme i l’autosuficiència.

Energia

Els espais interiors s’escalfen mitjançant una caldera de biomassa. La gestió sostenible dels nostres boscos ens proporciona biomassa a l’hora que prevé incendis i fomenta les espècies autòctones. Aquest sistema es complementa amb vàries plaques solars tèrmiques.
També produïm electricitat, gràcies a la instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa, el que ens va valdre un premi Eurosolar (secció Espanyola).

Aigua

Tota l’aigua de l’allotjament és de km0. Una part la recollim dels nostres boscos mitjançant un pou i una altra part prové de la pluja que cau a les cobertes de la masia. Les aigües es barregen i potabilitzen mitjançant els sistemes més avançats i segurs.

Aigües Residuals

Un cop usada, l’aigua es tracta mitjançant filtres naturals i dos estanys de fitodepuració, que estan situats a la part baixa de la finca. D’aquesta manera retornem aigua neta als nostres boscos i contribuïm a tancar el cicle de l’aigua. A més a més, aquests estanys atrauen milers d’espècies que ajuden a pol·linitzar les flors i fruiters de la zona.

Alimentació i Productes

Els aliments utilitzats a la cuina són majoritàriament ecològics i/o de proximitat, fet que afavoreix el comerç local i contribueix a preservar el medi ambient. Per exemple, tots els embotits provenen de granges de la zona i oferim cervesa produïda a pocs quilòmetres d’aquí. Els productes disponibles als banys de les habitacions són també ecològics i envasats en plàstics reciclats.